Årsmøtet 2023, 30. mars.

 

Saksliste

Årsberetning

Budsjett, kontingent og treningsavgift

Innkomne forslag

2022 Kontrollutvalgets beretning.pdf