Hallvakt på kveldene

RUTINER FOR VAKTANSVAR I PERSHALLEN PÅ KVELDENE

Rutinene for vaktansvar er som følger:

  1. Hent nøkkel i nøkkelboksen ved "På Håret Hovseter", Gamle Hovsetervei 4, 0768 Oslo. Instruks for å finne nøkkelboksen ligger lenger nede.

  2. Vakt 1 starter opp kl 16:00 (presis). Hallen låses automatisk klokken 16:00. Dersom hallen er låst må man åpne hallen ved hjelp av nøkkelkortet. Dere legger nøkkelkortet mot kortleseren, deretter taster dere kortets unike kode og avslutter med «OFF» (*). For å åpne døren trykker dere på den store døråpneren. Døren åpnes da automatisk: På denne måten skrur dere også av alarmen til hallen.

  3. Parkeringskort er dessverre blitt avsluttet av EuroPark/APCOA.

  4. Ytterdøren skal forbli låst hele kvelden. En av oppgavene våre er å låse opp innenfra for alle som skal inn i hallen.

  5. Vakten kan sitte vaktboden (men dere må følge med på når folk kommer og vil inn i hallen). Vakten skal påse at uvedkommende ikke kommer inn i hallen. Kun spillere og trenere fra Njård Håndball har anledning til å oppholde seg i hallen. Persbråten Basket har ikke ansvar for den «gamle Pershallen» og vi har ikke nøkkel dit. Det sitter tilsynsvakt inne på skolen som har nøkkel til «gamle Pershallen». Ta noen turer rundt i hallen og opp på tribunen i løpet av vakten, for å se at alt er i orden.

  6. I vaktboden ligger branninstruksen for hallen. Dersom brannalarmen skulle gå er det viktig å evakuere alle fra hallen og garderobene. Ring deretter 110. Samlingsplass er midt i skolegården. Ring samtidig Siri W. Bogen 971 07 455 og informer om at brannalarmen har gått.

  7. Vakt 2 skal påse at ballrommet og garderobene låses for kvelden. Hallen skal være ryddet før dere går. Lyset slukkes automatisk (kl. 22:57 man.-fre. og kl 20:57 lør.-søn.). Gjenglemte vannflasker og søppel kastes under trappen. Gjenglemte klær legges i vaktboden. Vakten kan ikke gå før alle spillerne er ute av hallen.

  8. Alarmen kommer på kl 23.00 (da må alle være ute av hallen). Alarmen skrus på automatisk. Vi har ingen oppgave her. Døren smekkes igjen når vakten går.

  9. Nøkkel skal låses inn i nøkkelskapet. Dere må slå koden for å låse skapet.

  10. Dersom det oppstår noen problemer ringer dere Siri W. Bogen, 971 07 455.

 

Det er meget viktig at alle stiller på oppsatt vakt. Dersom vi ikke har vakt kommer ikke spillere inn i hallen, da ytterdøren alltid er låst.

Dette er klubbens viktigste inntektskilde, så her må vi gjøre en skikkelig jobb.

Finne nøkkel:

Kjør Gamle Hovsetervei mot Hovseter skole (kan gå fra T-banen)

Etter 200m, kommer dere til "På Håret" frisørsalong på venstre side.

Gå inn i bakgården. Like rundt hjørnet til høyre, finner dere nøkkelboksen. Koden mottar dere fra lagkontakten på ditt lag når du blir tildelt vakt.

 

Oppskrift for å låse:

1. Legg inn nøkkel

2. Hold luken åpen

3. Trykk ned svart liten knapp nederst på tastaturet.

4. Slå inn koden tilsendt på mail.

5. Hold den sølv grå knappen nede og lukk igjen. Den vil da låse seg.