Gå til hovedinnhold

GDPR

 

Velkommen til Persbråten Basketballklubbs GDPR side. Her finner du all nødvendig informasjon om interne rutiner og prosedyrer klubben har implementert for behandling av personopplysninger i henhold til det nye personvernreglementet i EU.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som knytter seg til en enkeltperson. Å behandle personopplysninger vil si en hver operasjon/ håndtering av personopplysninger. Dette betyr at alle idrettslag som registrerer opplysninger som f.eks. navn, adresse og fødselsdato om sine medlemmer, tillitsvalgte, frivillige eller ansatte behandler personopplysninger. En konsekvens av dette er at det enkelte idrettslag må ha god kontroll på sine personopplysninger og må også kunne dokumentere at opplysningene behandles i tråd med personvernregelverket (internkontroll for behandling av personopplysninger). Klubben har derfor gjennomgått våre rutiner for behandling av personopplysninger og du finner vår dokumentasjon under:

0_Internkontroll del I - Idrettslag uten ansatte- Policy des 2018.pdf

2018_personvernerklæring_idrettslag .pdf

[   ]

Internkontroll del I - Vedlegg 1- Kartleggings- og dokumentasjonsverktøy.xlsx

 

[   ]

Internkontroll del I - Vedlegg 3- Risikovurderinger.xlsx

 

[   ]

Internkontroll del I - Vedlegg 6- Ordning for felles behandlingsansvar.pdf

 

Internkontroll del I - Vedlegg 7- Definisjonsliste.pdf

[   ]

Internkontroll del II - Vedlegg 4- 2018 Rutiner og mal for behandling av opplysninger om ansatte mm.pptx

 

Internkontroll del II - Vedlegg 5- 2018 Rutiner og mal for behandling av personopplysninger om medlemmer mm.pptx

 

 

Internkontroll del III - Vedlegg 1- avviksrapport 2018.pdf

Internkontroll del III - Vedlegg 2- Rapport egenkontroll 2018.xlsx