Gå til hovedinnhold

Kontrollutvalg

Dersom du mener det er noe kritikkverdig i klubben, ta kontakt med styret. Hvis du har forsøkt det eller ikke ønsker å kontakte styret, ber vi deg om å ta kontakt med kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal undersøke om klubben følger andre lover og regler, ikke bare på det økonomiske området. Har du noe ta opp, ta kontakt med dem. 

På årsmøtet 28. mai 2020 ble følgende valgt til kontrollutvalget:

Medlem Bente Lund-Johannessen (mobil 913 30 484 e-post bjohannessen@deloitte.no)

Medlem Bjørn Omar Evju (mobil 419 00 061)

Varamedlem Hans Erik Johnsen (mobil 908 92 882)