Vedtekter Persbråten Basketballklubb - Vedtatt av årsmøtet 28. mai 2020.